ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


Büromuz, kendi alanlarında uzman ve deneyimli ekibiyle hukuksal konularda hizmet vermektedir.

 • İCRA VE İFLAS HUKUKU

  Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

 • BANKACILIK & FİNANS HUKUKU

  Bankacılık  ve Finans Hukuku departmanı ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkililerini bütünleyen ve kuşatan bir hizmet  sağlamaktadır.

 • TİCARET HUKUKU

  Tüm ticari işletmelere, şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  İşçi ve işverenler arasında oluşan hukuki ihtilafların çözümü, işçilerin işverenlerine karşı açılabileceği her türlü tazminat ve alacak davaları ile iş kazası ve hizmet tespiti davalarında, işverenler bakımından işçi özlük dosyalarının oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması vb. hukuki temsil hizmetleri verilmektedir.

 • GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

  Gayrimenkul yatırımları ve alımları, inşaat projelerinin yürütülmesi ve alt yapısının kurulması, yüklenici, mimar ve proje yöneticileriyle sözleşmelerin yapılması, imar mevzuatı da dâhil bu alandaki tüm konular.

 • CEZA HUKUKU

  Tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.

 • BORÇLAR HUKUKU

  Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir alandır. Hukuki işlemler ve sözleşmeler yoluyla ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin kişiler arasındaki dolaşımını sağlamak, üçüncü kişilerin haksız müdahalelerine karşı diğerlerini korumaktır.

 • İDARE HUKUKU

  İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

 • ŞİRKETLER HUKUKU

  Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi veya kuruluşlara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 • AİLE HUKUKU

  Boşanma, çocukların velayeti, aile içi şiddet ve diğer tüm aile hukuku konuları, uzmanlık alanlarımız içinde yer almaktadır.

 • DAVA VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

  Bir anlaşmazlık sonucu davaya konu olan ya da olabilecek durumlarda temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büro avukatları, danışmanları ve uzmanları, müvekkillerin anlaşmazlıklarını uluslararası tahkim, arabuluculuk veya dava yoluyla etkin ve verimli şekilde çözümlemelerini sağlamaktadır.

 • GEMİCİLİK VE DENİZ HUKUKU

  Gemi ve gemicilik şirketlerinin kaydedilmesi, gemi ipoteğinin kaydı ve iptali, gemi alım-satım ve kiralaması, gemi yönetimi anlaşmaları ile bu alandaki anlaşmazlıkların ve davaların çözümü gibi konularda hukuki hizmetler verilmektedir.

 • SÖZLEŞMELER

  Kredi sözleşmeleri, lisans, know-how, finansal kiralama, gayrimenkul alım-satım, geliştirme, ortaklık, distribütörlük, satış, şirket birleşme ve satın almaları ile diğer ticari sözleşmeler konusunda hukuki danışmanlık yapılmaktadır.